A Magyar Rendőrség KORMÁNYHIVATALOK Józsefváros

A Budapesti Rendőr-főkapitányság

Fővárosunk, Budapest az ország legfőbb gazdasági, közigazgatási, közlekedési csomópontja. Több mint 1 millió 700 ezer lakosával és a naponta bejárók tömegeivel nemcsak az ország központja, de európai léptékű főváros, kedvelt turisztikai célpont is egyben. A folyton mozgásban lévő város számos feladatot ad a lakosságot szolgáló rendőreinek. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: BRFK) több ezer dolgozója a 22 kerületi kapitányságon, a Dunai Vízi rendészeti kapitányságon és a főkapitányság központi szerveinél végzik munkájukat.

Ez a munka meglehetősen sokrétű, elsődleges feladata a közbiztonság és a közrend védelme, valamint a bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú ellenőrzés. A Rendőrség a feladatának ellátása során pártbefolyástól mentesen jár el, illetve kiemelendő, hogy nemzetközi szerződések és a viszonosság alapján együttműködik külföldi és a nemzetközi rendvédelmi szervekkel, fellép a nemzetközi bűnözés ellen.  A fővárosi rendőrök - a társszervekkel közösen - fenntartják a közterületek rendjét, biztosítási feladatokat látnak el a fővárosban lebonyolított számtalan sport-, társadalmi rendezvény és megmozdulás esetén.

Segítik és ellenőrzik, szervezik és biztosítják a város jármű-forgalmát, üldözik a bűnt. A térség hasonló nagyvárosaival összehasonlítva, Budapest közbiztonsága jobb, mint az európai átlag. 

A BRFK állományának minden nap bizonyítania kell önmaga és a polgárok előtt is. 

Az Áldozatsegítő Osztály és a BRFK közötti együttműködés folyamatos, egyre erősödő, így a projekt megvalósítása során tudásuk, szakértelmük segítheti majd a célok megvalósítását. A BRFK-n a bűnmegelőzés évtizedes hagyományokra tekint vissza. Előbb a baleset-megelőzéssel közösen, majd a BRFK Hivatalának részeként, napjainkban pedig önálló szervezetként működik  a Bűnmegelőzési Osztály. Az osztály munkatársai egytől-egyig több évtizedes rendőri tapasztalattal rendelkeznek, közülük legtöbben a bűnügyi (nyomozói) területről, de van, aki az ettől némileg távol álló közrendvédelmi (egyenruhás) területről érkezett. Feladatkörébe tartozik a bűnmegelőzés, az áldozattá válás megelőzése, a lakossági tájékoztatás, az áldozatok védelme, ennek megfelelően a főbb tevékenységi körök: ifjúságvédelem, kábítószer-megelőzés, áldozatsegítés, vagyonvédelem, roma kisebbséggel való kapcsolattartás, a családon belüli erőszak BRFK szintű szakfelügyelete. Ezen tevékenységeken túl szoros kapcsolatot tartanak számos nem kormányzati szervezettel (például: Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége, Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, Budapesti Polgárőr Szövetség, NANE egyesület), melyeknek pályázati tevékenységében is társai.
 

A Rendőrség

Magyarország rendőrségének elsődleges feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. A rendőrség a feladatának ellátása során pártbefolyástól mentesen jár el, nemzetközi szerződések és a viszonosság alapján együttműködik külföldi és a nemzetközi rendvédelmi szervekkel, fellép a nemzetközi bűnözés ellen. Nemzetközi megállapodás alapján magyar rendőr külföldön, külföldi rendőr a Magyarország területén rendőri jogosítványokat gyakorolhat. A rendőrség nyomozó hatóságainak hatáskörébe tartozik valamennyi bűncselekmény nyomozása azok kivételével, amelyeket külön jogszabály más nyomozó hatóság hatáskörébe utal. A jogszabályok külön nevesítik a Rendőrség, mint államigazgatási szervezet feladatait, és külön rendelkeznek arról, ha - speciális szaktudás vagy más feltétel biztosítása miatt - valamilyen hatáskört kizárólag az egyik rendőri szervhez telepíti (vagyis csak az a szerv járhat el). A rendőrség bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések megelőzésében és felderítésében, végzi a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és letelepedésével, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos külön törvényben meghatározott feladatokat, ellátja a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatokat, közlekedési hatósági és rendészeti feladatokat lát el, ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatokat, gondoskodik a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelméről, valamint védi a különösen fontos személyek életét, testi épségét, őrzi a kijelölt létesítményeket, elvégzi a részére megállapított egyéb feladatokat.

www.police.hu

Vissza
Asztali verzió