A Magyar Rendőrség KORMÁNYHIVATALOK Józsefváros

III. Rászorultsági feltételek

III. Rászorultsági feltételek
 

 1. Peren kívüli ügyekben a jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az állam viseli:

 a) jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül azon személy esetében, aki

● aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásában részesülő közeli hozzátartozójával él közös háztartásban,

● közgyógyellátásban részesül,

● átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan,

● menekült, vagy menekültügyi eljárásban vesz részt,

● vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével, honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmenője magyar állampolgár vagy az volt,

● családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

● határon átnyúló tartási ügyekben a 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikkében meghatározott    jogosultként kér az 56. cikk szerinti eljárás lefolytatásához jogi segítséget.

 b) akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2013-ban 28.500 forintot);

 c) egyedülálló személy esetében, ha a nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át (2013-ban 42.750 forint);

 d) azon személy számára, akiről külön eljárásban megállapították, hogy bűncselekmény áldozata, és jövedelme nem haladja meg a 183.266 forintot (ez az összeg a 2011. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 86%-a).


2. Peren kívüli ügyekben a jogi szolgáltatás díját az állam legfeljebb 1 éves időtartamra megelőlegezi azon rászorulók esetében, akiknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 91.633 forintot (ez az összeg a 2011. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 43%-a). 


3. Peres ügyekben a pártfogó ügyvéd díját – ha a bíróság a perben annak viselésére nem kötelezte az ellenérdekű felet – az ügyfél helyett az állam viseli:

a) jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül azon személy esetében, aki

● aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásában részesülő közeli hozzátartozójával él közös háztartásban,

● közgyógyellátásban részesül,

● átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan,

● menekült, vagy menekültügyi eljárásban vesz részt,

● vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével, honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmenője magyar állampolgár vagy az volt,

● családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

● határon átnyúló tartási ügyekben 21. év alatti jogosultként kér a 4/2009/EK tanácsi rendelet 56. cikk szerinti eljárás lefolytatásához jogi segítséget;

b) akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2013-ban 28.500 forintot);

c) egyedülálló személy esetében, ha a nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át (2013-ban 42.750 forint);

d) ha a fél tárgyi költségmentes ügyben lép fel;

e) azon személy esetében, akit a bíróság személyes költségmentességben részesített. 


4. Peres ügyekben a pártfogó ügyvéd díját az állam legfeljebb 1 éves időtartamra megelőlegezi

a) azon rászorulók esetében, akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja meg a 91.633 forintot (ez az összeg a 2011. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 43%-a);

b) azon személy számára, akiről külön eljárásban megállapították, hogy bűncselekmény áldozata, és jövedelme nem haladja meg a 183.266 forintot (ez az összeg a 2011. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 86%-a);

c) ha a per tárgya alapján a felet tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg.

Vissza
Asztali verzió