A Magyar Rendőrség KORMÁNYHIVATALOK Józsefváros

Ki folytatja le a közvetítői eljárást?

Ki folytatja le a közvetítői eljárást?

A közvetítői eljárást a büntető ügyekben eljáró bíróság, illetőleg ügyész székhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálat közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelője, vagy a pártfogó felügyelői szolgálatként kijelölt szervvel - pályázat útján - közvetítői tevékenység végzésére szerződésben álló ügyvéd (a továbbiakban együtt: közvetítő) folytatja le. (Bktv. 3. §-ának (1) bek.)

Honnan kaphat tájékoztatást, hogyan indítványozhatja a mediációt?

Már a rendőrségen kaphat és kérhet tájékoztatást a mediációról, és jelezheti jóvátételi szándékát. Ezt követően az ügyésznél és a bíróságon, az elsőfokú eljárás során is lehet indítványozni a közvetítői eljárás lefolytatását.

Vissza
Asztali verzió