A Magyar Rendőrség KORMÁNYHIVATALOK Józsefváros

Mi történik a mediáció elrendelése után?

Mi történik a mediáció elrendelése után?

A mediátor kitűzi a közvetítői megbeszélés - melyen a terheltnek és a sértettnek egyszerre kell jelen lenni - időpontját, mely időpontról, valamint a közvetítői eljárás menetéről, levélben tájékoztatja az érintett feleket.

Hol kerül sor a mediációs ülésre?

A mediációs ülésre biztonságos környezetben, az illetékes Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának hivatali helyiségében kerül sor.

Ki vesz részt a mediációs ülésen?

A közvetítőn kívül a sértettnek - ha a törvényes képviselet kötelező (például: fiatalkorúaknál), a törvényes képviselőnek is - és a terheltnek, nem természetes személy sértett esetében pedig a képviseletére feljogosított személynek a megállapodás megkötésekor és aláírásakor személyesen, együttesen meg kell jelenniük. A sértett és a terhelt jogosult arra, hogy jogi képviselőt hatalmazzon meg, aki az eljárásban részt vehet és az általa képviselt érdekében felszólalhat. A sértett jogi képviselője és a terhelt védője jogi képviselőként eljárhat. A sértett és a terhelt indítványozhatja, hogy az általa megnevezett - legfeljebb két-két - személy a közvetítői megbeszélésen jelen lehessen, és érdekében felszólalhasson.

Vissza
Asztali verzió