A Magyar Rendőrség KORMÁNYHIVATALOK Józsefváros

Mi történik a mediációs ülésen, mi a közvetítő feladata?

Mi történik a mediációs ülésen, mi a közvetítő feladata?

A mediációs ülésen a sértettnek lehetősége van elmondani, hogy miként érintette őt az elkövetett bűncselekmény, kérdéseket tehet fel a terheltnek a bűncselekménnyel kapcsolatban. A megbeszélésen a terheltnek lehetősége van arra, hogy bocsánatot kérjen a sértettől, illetőleg arra, hogy megállapodjon a sértettel abban, hogy milyen formában tudja jóvátenni a neki okozott sérelmet. A megállapodást a mediátor közokirati formában írásba foglalja.

A közvetítő feladata, hogy a közvetítői eljárás során pártatlanul, lelkiismeretesen, a külön jogszabályban meghatározott szakmai követelmények szerint közreműködjön a megállapodás létrehozásában. A közvetítőnek tiszteletben kell tartania az eljárásban résztvevők méltóságát, és biztosítania kell, hogy a résztvevők egymással szemben is tisztelettel járjanak el.

A közvetítő – semleges szerepére tekintettel – a megállapodás kidolgozásához javaslatokat, ötleteket nem adhat, a felek helyett döntést nem hozhat, a feleknek minden egyezségre önként kell jutniuk.

A közvetítőt titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényre, adatra és körülményre vonatkozóan, amelyről közvetítői tevékenységével összefüggésben szerzett tudomást. A közvetítő titoktartási kötelezettsége a közvetítői tevékenység megszűnése után is fennáll.

Vissza
Asztali verzió