A Magyar Rendőrség KORMÁNYHIVATALOK Józsefváros

A projekt tartalma

A projekt tartalma

 

Célkitűzések

Pályázatunk során azt tűztük ki célul, hogy a projekt megvalósulási helyén, Budapesten az Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztálya, valamint az áldozatsegítési szakterületen kívül dolgozó állami szervezetek, kiemelten a Budapesti Rendőr-főkapitányság, azon belül is a Bűnmegelőzési Osztály és a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, továbbá non-profit szervezetek között a helyi együttműködés rendszerét és folyamatos tapasztalatcserét, mint mintarendszert valósítsuk meg a projekt első évében. Ezt követően a kidolgozott eljárási rendet, modellprogramot ismertetjük a főváros többi kerületével és valósítjuk meg a napi munka során.

A Pályázó pályázati projektjének célja, hogy együttműködő partnerei közreműködésével az áldozatsegítés során szerzett tapasztalatainak hasznosításával tevékeny szerepet vállaljon a bűnmegelőzésben, és hozzájáruljon az áldozattá válás, valamint az ismételt áldozattá válás kockázatának a csökkentéséhez. 

A társadalmi kohézió erősítése érdekében erősíteni szükséges a nagy- és kisközösségek, az intézmények és az állampolgárok önvédelmi képességét, bűnözéssel szembeni védettségét. 

A bűncselekmények áldozatainak segítésével a kormányhivatalok igazságügyi szolgálatai és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ), mint az áldozatok segítésére kijelölt szervek foglalkoznak, ezen kívül a megyei rendőr-főkapitányságok áldozatvédelmi referensei, valamint néhány nem állami szervezet is közvetlen segítséget nyújt az áldozatoknak.

Több állami és nem állami szervezet közvetve foglalkozik a sértettekkel, illetve a bűncselekmény okozta krízis, nehézségek kezelésével, a veszélyhelyzet bekövetkeztének megelőzésével (pl. gyermekvédelmi, egészségügyi szolgálatok, telefonos segélyszolgálatok, országos/nemzetközi civil szervezetek), ezen szervezetek által nyújtott szolgáltatásoknak – helyi szinten történő - az áldozatsegítő rendszer által nyújtott szolgáltatásokkal való összekapcsolása a jelenleginél sokkal komplexebb és hatékonyabb ellátórendszert biztosíthatna. 

Fontos, hogy a projekt során megvalósuljon az áldozatokkal kapcsolatba kerülő, budapesti szervezetek munkatársainak (a rendőrség áldozatvédelmi referensei, a polgárőrség munkatársai, szociális, gyermekvédelmi, oktatási, egészségügyi – továbbá más, a bűncselekmények áldozataival kapcsolatba kerülő szakemberek) közös szakmai felkészítése.

A pályázat során a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájában az áldozatokat érintő prioritásokkal összefüggésben kettős cél megvalósítására törekszünk: egyrészt az áldozattá válás megelőzésére, másrészt az áldozatok segítésére. 

Az Ást. feladatul szabja az áldozattá válás, illetve az ismételt áldozattá válás megelőzését. A projekt megvalósításával a szolgálat a megelőzésre is még nagyobb hangsúlyt tud fektetni, valamint az együttműködő partnerekkel folytatott szakmai munka során, a közösen kidolgozott, az együttműködés eljárás rendjét szabályozó segítségnyújtó modell biztosítani fogja a hatékonyabb áldozatsegítést, a támogató rendszer kiépítését és működtetését.

Oldal 1/5   [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]    Következő »
Vissza
Asztali verzió