A Magyar Rendőrség KORMÁNYHIVATALOK Józsefváros

Kiemelt bűncselekmények kategória szerinti bontásban

A fenti adatok Budapest egészére vonatkoznak, de mélyebb elemzés érdekében meg kell vizsgálni a kerületi rendőrkapitányságok adatait is. Az összes adatokban bekövetkező növekedés mellett tapasztalható, hogy 2010. évben budai oldalon az I. kerületben, pesti oldalon pedig az V. és XIII. kerületben erőteljes csökkenés volt megfigyelhető (a belvárosban közel 60%-os, míg az I. és XIII. kerületben 25-27%-os pozitív tendencia volt rögzíthető). A legtöbb bűncselekménnyel budai oldalon a III. és XI. kerületnek, míg pesti oldalon a VIII., IX., XIV. kerületi rendőrkapitányságnak kellett dolgoznia. Az érintettség nem meglepő, hiszen a fenti indoklások alapján is látható, hogy az említett kerületek központi helyen fekszenek, közlekedési csomópontok sokaságát ölelik fel, továbbá az oktatási intézmények, üzletközpontok, összlakosság számának szempontjából is kiemelkedők. A bűncselekmények számának és a bűncselekménytípusoknak területi megvalósulása is vizsgálatot igényel. A jelentős értékszerzés reményében elkövetett kifosztás elsősorban a II., V., VI., VIII., XIII. kerületben valósultak meg (nem véletlen, hisz ezek a kerületek lakosság szempontjából idősek, bizonyos területeiken tehetősebbek a lakosok, valamint turisztikai, közlekedési, szórakozási szempontból előnyt élveznek, bizonyos területeiken néptelenebbek – Margitsziget, hegyvidékes területek, vagy Kálvária tér és egyéb parkok, terek). A rablások megvalósulására jellemző, mind a sértett és helyszín, mind az időpont tudatos kiválasztása. Az elkövetés helyei a VII., VIII., X., XIII.kerületek, ahol az erőszakos vagyonszerzési bűncselekmények elkövetőinek a belvárosi területek menekülési útvonalainak sokasága, és az azonnali értékesítés lehetősége nyújt segítséget. Peremkerületek közül kiemelkedő az elzártsággal, elszigeteltséggel is jellemezhető XXI. kerület területe. Betöréses lopások szempontjából kiemelkedő a napközben, vagy nyáron kihalt budai oldal, és a peremkerületek kertes, valamint lakótelepi övezete (II., III. kerület), valamint a tagoltságával is jellemezhető X. kerület. 

A gépjárműlopás, és jármű önkényes elvétele bűncselekmények elkövetésének vonatkozásában azon kerületek vannak túlsúlyban, ahol a nagy terület, nagy gépkocsipark, elszigetelt lakosság, tagolatlan parkolók és menekülési útvonalak lehetővé teszik a deliktum könnyű és gyors elkövetését (XI., XIII., és III. kerület). A közrend elleni deliktumok (elsősorban garázdaság) vonatkozásában kiemelkedők a belvárosi területek és övezetek (VIII., XIII.).

Vissza
Asztali verzió