A Magyar Rendőrség KORMÁNYHIVATALOK Józsefváros

Gyermek- és fiatalkorúak érintettsége Budapesten

 
Gyermek- és fiatalkorúak érintettsége Budapesten
2010. évi ENYÜBS-adat az összes nyomozó hatóság adatai szerint
 

A 2010. évi adatok szerint az összes természetes személy sértett Budapesten 64 970 fő. A 2009. évben ez a szám: 58 097 fő volt, így  egy év alatt 12%-os emelkedés tapasztalható. Az elkövetői és sértetti kör adatai alapján 2010. évben túlnyomórészt az idősek és kiskorúak jelentették az elsődleges célcsoportot, hiszen a sértettek közel 21%-a ezen korcsoportból került ki. Az összesített adat szétbontásával megállapítható, hogy a 2010. évben a sértettek 4%-a volt kiskorú, 17%-a pedig 60 év feletti lakos. Az erőszakos jellegű bűncselekmények aránya 2-3%-kal növekedett. Az erőszakos vagyonszerzési céllal motivált jogellenes magatartásokat kiemelkedő hányadban 18 év alatti fiatalok követik el, az általuk elkövetett magatartások áldozatai pedig vagy kortársuk, vagy pedig 60 év feletti idős személy.  

2010. évben az összes nyomozó hatóság adatai alapján 564 fő gyermekkorú, míg 1463 fő fiatalkorú sértettel kellett számolni.

Az összes sértett számadatával azonos mértékben – a 2009. évi adatokkal összevetve – a fiatalkorú sértettek száma közel 14%-kal növekedett (gyermekkorú sértettek száma ezzel szemben 10%-kal mérséklődött). Az összesítésben 2023 fő (rendőri hatáskörben maradt 2010 fő) kiskorú sértett száma azt jelenti, hogy a bűncselekmények közel 4%-a kiskorú ellen irányul (ha az erőszakos bűncselekmények körében ez az arány még nagyobb). A legtöbb kiskorú sértettel a III., IV., XIII. valamint XIV. kerületi Rendőrkapitányságnak kellett dolgoznia. A magas számok a kerületek nagyságának, a lakosság és iskolák számának, valamint közlekedési csomópontjaiknak is köszönhetőek. 

A sértetti szerepkörön túl a kiskorúak nagy szeletet hasítanak ki az elkövetői szerepkörből is, hiszen az ismertté vált bűncselekmények 8%-át kiskorúak (elsősorban a 15-16 éves korosztály) valósították meg. Az erőszakos jellegű elkövetési módszerek nagyobb arányban fordultak elő életükben, mint korábban (pl. az utcai rablásokban a vizsgált évben 37%-os volt a részesedésük, szemben a 2008. év 25%-os érintettségével). A kiskorú elkövetők 12%-a a fővárosban valósítja meg jogsértő cselekményét. Az adatok elemzésekor figyelembe kell venni, hogy Budapesten lakik a legtöbb kiskorú, Budapesten tanul a legtöbb 18 év alatti személy és fiatal felnőtt is, mely növeli az elkövetővé és áldozattá válás esélyét. 

A gyermekkorú és fiatalkorú elkövetők száma a 2010. évben egyaránt 25%-kal emelkedett, ezzel szemben országos szinten 8-10 %-os az emelkedés. A gyermekkorúakon belül a fiúk, míg a 14-18 év közötti korosztály vonatkozásában a lány elkövetők száma emelkedett drasztikusan, mintegy 35-40%-kal. Aggasztó adat, hogy az iskolatárs ellen irányuló bűncselekmények összességében megduplázódtak. Az eszközként jelen lévő erőszak vonatkozásában egyre kisebb a kárérték. 

A fiatalok gyakran már kést, vagy egyéb, az élet kioltására, vagy súlyos sérülés okozására alkalmas eszközt használnak, akár 30 forintnyi érték, akár 1 szál cigaretta elvétele érdekében is.

Oldal 1/3   [ 1 | 2 | 3 ]    Következő »
Vissza
Asztali verzió