A Magyar Rendőrség KORMÁNYHIVATALOK Józsefváros

Az áldozattá és elkövetővé válás tényezői Józsefvárosban

Az áldozattá és elkövetővé válás társadalmi tényezői Józsefvárosban

Társadalmi körkép

A Józsefvárosban élő gyermekek és családjaik társadalmi státusza, szociális helyzete szoros összefüggésben van a lakás, lakóház minőségével, melyben élnek. A gyengébb minőségű, kicsi, többnyire komfortnélküli lakásokban laknak a rosszabb szociális helyzetű, általában alacsony társadalmi státuszú, alacsony iskolai végzettségű emberek. Köztük magas a munkanélküliek aránya, különösen a tartós munkanélkülieké, a segélyekből, és alkalmi munkákból élőké. Szintén nagy a gyermekes családok között a díjhátralékosok aránya, akik még a kis lakások alacsonyabb fenntartási költségeit sem tudják fedezni. 

A lakosságon belül kimagasló a roma családok aránya (pontos adatok nincsenek). Különböző társadalmi rétegekhez tartoznak ugyan, de a hátrányos helyzetűek között felülreprezentáltak. Nagy a különbség a régebben itt lakók – bár a 90-es évek munkanélkülisége őket érintette, közülük sokan ma már jobb körülmények között élnek - és a frissen, vidékről beköltözők között. 

A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: JCSGYK) Családsegítő Központjában megjelent ügyfelek gazdasági aktivitását, valamint a JCSGYK-hoz fordulók alapproblémáinak megoszlását mutatják az alábbi két ábra. Az első diagram alapján megállapítható, hogy  a megjelent ügyfelek közül csak 18 % az aktív keresők aránya, míg a második diagramról leolvasható, hogy a JCSGYK-hoz fordulók mintegy 63%-a anyagi segítséget kér a központtól.
 

Oldal 1/9   [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]    Következő »
Vissza
Asztali verzió